درباره دوره:

 

این کارگاه که طی سه روز متوالی برگزار می‌شود، برای آموزش‌گران، مدیران آموزشی و فعالان عرصه‌ی آموزش طراحی شده تا با روش انتقال تجربه یا دانش به آموزشگران همکار خود به شیوه‌ی یادگیرنده محور و مشارکتی آشنا شوند. 

برای این هدف، سه موضوع «یادگیری تجربی و بازاندیشی»، «تقسیم مسئولیت با نوجوانان» و «مدیریت و تبدیل تعارض» به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. پس از صحبت‌های تسهیلگر دوره درباره‌ی هر یک از موضوعات، شرکت‌کنندگان باید خود را در جایگاه ارائه‌دهنده‌ی موضوع به گروهی از یادگیرندگان قرار دهند و شیوه‌ی «ارائه» و نکات مهم آن را تحلیل کنند.    

 

نحوه‌ی برگزاری کارگاه

 

هر روز از کارگاه با یکی از موضوعات یادشده شروع می‌شود. در یک ساعت اول این موضوع در قالب یک وبینار ارائه می‌شود و دو ساعت بعدی به نحوه‌ی ارائه‌ی همان موضوع به همکاران، نکات مهم، نحوه‌ی مشارکت دادن یادگیرندگان (همکاران) در زمان ارائه و زیر و بم برگزاری جلسه با همکاران اختصاص دارد. 

لازم است همه‌ی شرکت‌کنندگان در طول جلسه به صورت صوتی یا نوشتاری مشارکت داشته باشند و به پرسش‌ها پاسخ دهند.  

 

دستاورد پایانی کارگاه

 

پروژه‌ی پایانی این کارگاه، برگزاری یک جلسه یا کارگاه برای همکاران آموزش‌‌گر است. شرکت‌کنندگان باید بتوانند در زمینه‌ی موضوعات مربوط به شیوه یا فضای آموزشی یک جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه برای همکاران خود برگزار کنند. این پروژه‌ی پایانی می‌تواند بر مبنای سه موضوع ارائه شده در سه روز کارگاه مدرسه‌ی افروز و با استفاده از محتوای وبینارهای هر روز باشد. 

شرکت‌کنندگان بیش از یک ماه فرصت دارند این جلسه را برای همکاران خود برگزار کنند. سپس جلسه‌ای با حضور تسهیلگر دوره برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند گزارش خود را از ارائه مطلب به همکاران با تسهیلگر به اشتراک بگذارند و به حل چالش‌های احتمالی بپردازند.

 

فرم ثبت نام

 


این تاریخ‌ها را به خاطر بسپارید:

  • مهلت ثبت نام تا روز: دوشنبه, 28 مرداد, 1398
  • اطلاع رسانی به قبول شدگان: شنبه, 2 شهريور, 1398
  • شروع دوره: دوشنبه, 4 شهريور, 1398
  • پایان دوره: چهارشنبه, 6 شهريور, 1398
درباره دوره:

 

این کارگاه که طی سه روز متوالی برگزار می‌شود، برای آموزش‌گران، مدیران آموزشی و فعالان عرصه‌ی آموزش طراحی شده تا با روش انتقال تجربه یا دانش به آموزشگران همکار خود به شیوه‌ی یادگیرنده محور و مشارکتی آشنا شوند. 

برای این هدف، سه موضوع «یادگیری تجربی و بازاندیشی»، «تقسیم مسئولیت با نوجوانان» و «مدیریت و تبدیل تعارض» به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. پس از صحبت‌های تسهیلگر دوره درباره‌ی هر یک از موضوعات، شرکت‌کنندگان باید خود را در جایگاه ارائه‌دهنده‌ی موضوع به گروهی از یادگیرندگان قرار دهند و شیوه‌ی «ارائه» و نکات مهم آن را تحلیل کنند.    

 

نحوه‌ی برگزاری کارگاه

 

هر روز از کارگاه با یکی از موضوعات یادشده شروع می‌شود. در یک ساعت اول این موضوع در قالب یک وبینار ارائه می‌شود و دو ساعت بعدی به نحوه‌ی ارائه‌ی همان موضوع به همکاران، نکات مهم، نحوه‌ی مشارکت دادن یادگیرندگان (همکاران) در زمان ارائه و زیر و بم برگزاری جلسه با همکاران اختصاص دارد. 

لازم است همه‌ی شرکت‌کنندگان در طول جلسه به صورت صوتی یا نوشتاری مشارکت داشته باشند و به پرسش‌ها پاسخ دهند.  

 

دستاورد پایانی کارگاه

 

پروژه‌ی پایانی این کارگاه، برگزاری یک جلسه یا کارگاه برای همکاران آموزش‌‌گر است. شرکت‌کنندگان باید بتوانند در زمینه‌ی موضوعات مربوط به شیوه یا فضای آموزشی یک جلسه‌ی هم‌اندیشی و ارائه برای همکاران خود برگزار کنند. این پروژه‌ی پایانی می‌تواند بر مبنای سه موضوع ارائه شده در سه روز کارگاه مدرسه‌ی افروز و با استفاده از محتوای وبینارهای هر روز باشد. 

شرکت‌کنندگان بیش از یک ماه فرصت دارند این جلسه را برای همکاران خود برگزار کنند. سپس جلسه‌ای با حضور تسهیلگر دوره برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند گزارش خود را از ارائه مطلب به همکاران با تسهیلگر به اشتراک بگذارند و به حل چالش‌های احتمالی بپردازند.

 

فرم ثبت نام