خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

دو اصل مهم در پرورش مهارت راهبری در دختران

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۵

 

برای توانمندسازی دختران، پرورش مهارت‌های راهبری در آن‌ها و آماده کردن‌شان برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی و حرفه‌ای چه باید کرد؟

 

انتظار دور و دراز از بچه‌ها چه اثری بر موفقیت تحصیلی‌شان دارد؟

وقتی که به توانمندی شاگردان تان باور داشته باشید، آن‌ها هم توانایی‌های خود را باور می‌کنند. این مقاله به شما نشان می‌دهد که چگونه جوی مثبت در کلاس‌های خود ایجاد کنید.

 

صفحه‌ها