خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

قصه‌ها مهارت همدلی را پرورش می‌دهند

تاریخ انتشار: ۱۶ تیر ۱۳۹۶

 

بازنگری در یک داستان عامیانه؛ سه بچه‌خوک

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

 

۸ فعالیت تابستانی برای تقویت ریاضی و علوم

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۳۹۶

 

بگذارید بچه‌ها شکست را تجربه کنند

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

جنی اندرسون، خبرنگار

 

فرزند نوجوان شما که از علوم متنفر است، فردا امتحان علوم دارد. در چنین شرایطی انتخاب شما کدام است:

 

پیشنهادهایی برای پاسخ به یک سؤال معمولاً بی‌جواب: چرا ریاضی؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

 

چرا باید ریاضی بخونم؟…

ریاضی به چه دردم می‌خوره؟…

 

سه اصل حیاتی در رابطه معلم و شاگرد

تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۳۹۶

 

صفحه‌ها