خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

تربیت بدون تهدید، رشوه، فریاد و تنبیه

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۳۹۶

 

تنظیم در برابر تنبیه

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۶

 

«اگر یک بار دیگه ببینم این کار رو انجام می‌دی از تلویزیون خبری نیست!»

«چون نمره‌ت کم شده باهات قهرم!»

سه روش برای تقویت سریع مهارت نوشتن در دانش‌آموزان

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

 

«نمی‌دونم در مورد چی بنویسم!»

«هیچ چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی‌رسه!»

 

صفحه‌ها