خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

می‌خواهید بچه‌ها از خودشان بگویند؟ از خودتان شروع کنید

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

 

«خب، امروز تو مدرسه چی کار کردی؟»

نسل‌ها و نسل‌هاست که جواب این سؤال این است: «هیچی!»، «نمی‌دونم!»، «یادم نیست!».

اختلال در یادگیری فقط «تفاوت» است

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶

 

کلاس برابر؛ بدون امر و نهی، تذکر و توبیخ

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۶

 

صفحه‌ها