خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

اولین هفته سال تحصیلی را چه‌طور شروع کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۷

 

ریک وُرملی*

 

در را به روی موفقیت در آموزش و یادگیری باز کنیم

 

می‌خواهید بچه‌ها از خودشان بگویند؟ از خودتان شروع کنید

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۳۹۶

 

«خب، امروز تو مدرسه چی کار کردی؟»

نسل‌ها و نسل‌هاست که جواب این سؤال این است: «هیچی!»، «نمی‌دونم!»، «یادم نیست!».

صفحه‌ها