خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

با پرخوری کودکان در تعطیلات چه کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸

 

تشویق کودکان، مخرب یا سازنده؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷

 

راه‌کارهایی برای تقویت مهارت خودتنظیمی در کودکان

 

چه‌طور به کودکان و دانش‌آموزان کمک کنیم مهارت‌های مهم در تنظیم عواطف و رفتارهای خود را تقویت کنند؟

 

تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

 

جنگ جهانی بر سر مشق شب

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۷

 

صفحه‌ها