خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

با فرسودگی شغلی چه کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸

مدت مطالعه: ۱۴۳۳ کلمه، حدود ۱۲ دقیقه

 

تکنولوژی در زندگی بچه‌ها؛ والدین عزیز گاهی مشکل از ما است

مرجع:‌ NPR 

نویسنده: Anya Kamenetz

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

صفحه‌ها