خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

تکنولوژی در زندگی بچه‌ها؛ والدین عزیز گاهی مشکل از ما است

مرجع:‌ NPR 

نویسنده: Anya Kamenetz

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸

با پرخوری کودکان در تعطیلات چه کنیم؟

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۳۹۸

 

تشویق کودکان، مخرب یا سازنده؟

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۳۹۷

 

صفحه‌ها