درباره دوره:

 

سلامت روان به چه معنا است؟ کدام‌یک از مسائل و مشکلات سلامت روان میان کودکان و نوجوانان شایع‌تر است؟ مسائل سلامت روان چه تأثیری بر عملکرد دانش‌آموزان در محیط آموزشی دارند؟ آموزش‌گران تا چه حد می‌توانند به حفظ و تقویت سلامت روان دانش‌آموزان کمک کنند؟ برای این‌ کار به چه دانش و مهارت‌هایی احتیاج دارند؟ و دست آخر این‌که، کودکان و نوجوانان برای مراقبت از خود در برابر فشارها، به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟

 

در این کارگاه چهار هفته‌ای که با حضور یک روان‌شناس و همراهی تسهیلگران افروز برگزار می‌شود، تلاش می‌کنیم این سؤال‌ها را بشکافیم و درباره‌شان گفت‌وگو کنیم. افزون بر این‌ها، ابزارهایی برای تقویت مهارت‌های عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوان و راه‌کارهایی برای ایجاد محیط امن و حمایت‌گر در کلاس درس ارائه می‌شود. هفته پایانی کارگاه به بررسی نمونه فعالیت‌های موفقی اختصاص دارد که با مشارکت دانش‌آموزان در فضایی خارج از مدرسه اجرا شده و به ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و گروه‌های دیگری از اجتماع کمک کرده‌اند.

 

نحوه برگزاری:

 

هر هفته آموزشی با دسترسی شرکت‌کنندگان به یک درس‌گفتار که همان متن درسی هفته است، آغاز می‌شود. مهم‌ترین فعالیت هفته گپ گروهی (جلسه صوتی آنلاین) است که چهارشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۰ شب برگزار خواهد شد. در گپ‌های گروهی دو هفته اول یک روان‌شناس در کنار تسهیلگران دوره حضور دارد.

 

هفته اول کارگاه به مفاهیم و کلیاتی درباره سلامت روان در دوران کودکی و نوجوانی و نقش معلم در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد. هفته دوم روی دسته‌بندی مسائل سلامت روان، علائم مسائل و مشکلات در محیط آموزشی و راه‌کارهای مواجهه با آن‌ها متمرکز است. در هفته سوم، چارچوب «یادگیری اجتماعی و عاطفی» و راه‌کارهایی برای تقویت مهارت‌های خودمراقبتی در دانش‌آموزان ارائه می‌شود. هفته چهارم کارگاه به بررسی نمونه‌های موفق فعالیت‌های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد و نقش راه‌کارهای مشارکتی در توانمندسازی در حوزه سلامت روان بررسی می‌شود. پس از پایان کارگاه، تسهیلگران دوره برای مشاوره با شرکت‌کنندگان از طریق جلسات فردی در دسترس خواهند بود.  

 

 فرم ثبت نام


این تاریخ‌ها را به خاطر بسپارید:

  • مهلت ثبت نام تا روز: پنجشنبه, 30 آبان, 1398
  • اطلاع رسانی به قبول شدگان: جمعه, 1 آذر, 1398
  • شروع دوره: شنبه, 2 آذر, 1398
  • پایان دوره: شنبه, 30 آذر, 1398
درباره دوره:

 

سلامت روان به چه معنا است؟ کدام‌یک از مسائل و مشکلات سلامت روان میان کودکان و نوجوانان شایع‌تر است؟ مسائل سلامت روان چه تأثیری بر عملکرد دانش‌آموزان در محیط آموزشی دارند؟ آموزش‌گران تا چه حد می‌توانند به حفظ و تقویت سلامت روان دانش‌آموزان کمک کنند؟ برای این‌ کار به چه دانش و مهارت‌هایی احتیاج دارند؟ و دست آخر این‌که، کودکان و نوجوانان برای مراقبت از خود در برابر فشارها، به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟

 

در این کارگاه چهار هفته‌ای که با حضور یک روان‌شناس و همراهی تسهیلگران افروز برگزار می‌شود، تلاش می‌کنیم این سؤال‌ها را بشکافیم و درباره‌شان گفت‌وگو کنیم. افزون بر این‌ها، ابزارهایی برای تقویت مهارت‌های عاطفی و اجتماعی کودکان و نوجوان و راه‌کارهایی برای ایجاد محیط امن و حمایت‌گر در کلاس درس ارائه می‌شود. هفته پایانی کارگاه به بررسی نمونه فعالیت‌های موفقی اختصاص دارد که با مشارکت دانش‌آموزان در فضایی خارج از مدرسه اجرا شده و به ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و گروه‌های دیگری از اجتماع کمک کرده‌اند.

 

نحوه برگزاری:

 

هر هفته آموزشی با دسترسی شرکت‌کنندگان به یک درس‌گفتار که همان متن درسی هفته است، آغاز می‌شود. مهم‌ترین فعالیت هفته گپ گروهی (جلسه صوتی آنلاین) است که چهارشنبه‌ها از ساعت ۸ تا ۱۰ شب برگزار خواهد شد. در گپ‌های گروهی دو هفته اول یک روان‌شناس در کنار تسهیلگران دوره حضور دارد.

 

هفته اول کارگاه به مفاهیم و کلیاتی درباره سلامت روان در دوران کودکی و نوجوانی و نقش معلم در ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد. هفته دوم روی دسته‌بندی مسائل سلامت روان، علائم مسائل و مشکلات در محیط آموزشی و راه‌کارهای مواجهه با آن‌ها متمرکز است. در هفته سوم، چارچوب «یادگیری اجتماعی و عاطفی» و راه‌کارهایی برای تقویت مهارت‌های خودمراقبتی در دانش‌آموزان ارائه می‌شود. هفته چهارم کارگاه به بررسی نمونه‌های موفق فعالیت‌های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان اختصاص دارد و نقش راه‌کارهای مشارکتی در توانمندسازی در حوزه سلامت روان بررسی می‌شود. پس از پایان کارگاه، تسهیلگران دوره برای مشاوره با شرکت‌کنندگان از طریق جلسات فردی در دسترس خواهند بود.  

 

 فرم ثبت نام