درباره دوره:

سواد رسانه‌ای چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ چه ارتباطی میان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی و کلاس درس وجود دارد؟ چرا سواد رسانه‌ای در سال‌های اخیر به موضوعی مهم و اساسی در برنامه‌ریزی آموزشی بدل شده است؟ مجهز شدن به مهارت‌ها بهره‌وری مؤثر از رسانه‌ها چه ضرورتی برای دانش آموزان  دارد؟ معلمان چه‌طور می‌توانند دانش‌آموزان را در مسیر تبدیل شدن به مخاطبانی آگاه و تحلیل‌گر کمک کنند؟

دوره آموزشی سواد رسانه‌ای بر مبنای این پرسش‌ها طراحی شده است. این دوره ۶ هفته است. در این ۶ هفته قرار است با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی موضوع سواد رسانه‌ای را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس تکنیک‌های بهره‌وری مؤثر از رسانه و کسب بینش و درک برای تحلیل پیام‌های رسانه‌ای برنامه درسی طراحی کنیم.

 

نحوه برگزاری دوره: 

دوره سواد رسانه‌ای با بهره‌گیری از رویکرد آموزش تجربی برگزار می‌شود. به این معنی که در ابتدای هر هفته آموزشی یک موضوع مرتبط با سواد رسانه‌ای معرفی‌ می‌شود و شرکت‌کنندگان دریافت‌ها و تجربه‌های شخصی‌شان از تجربه‌‌هایشان را در تالارهای گفت‌وگو و باقی بخش‌های دوره با شرکت‌کنندگان و با تسهیلگران دوره به اشتراک می‌گذارند و درباره آموخته‌های تجربی خود گفت‌وگو می‌کنند. این گفت‌وگوها درک و دریافت شخصی از موضوع مورد نظر را تکمیل می‌کند، و ما را برای کاربرد عملی آن مفهوم در زندگی روزمره آماده می‌کند. علاوه بر گفت‌گوهای گروهی، شرکت کنندگان از تسهیلگران دوره درباره تدوین و طراحی طرح درس برای کلاس درس خود بازخورد فردی دریافت می‌کنند. شرکت در این دوره به مشارکت‌ در تالارهای گفت‌وگو و دیگر فعالیت‌های نوشتاری نیاز دارد. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان هر هفته باید در یک جلسه گپ گروهی آنلاین که به مدت ۲ ساعت برگزار می‌شود، شرکت کنند. انجام فعالیت‌های این دوره آموزشی دست‌ِکم به ۵ ساعت در هفته نیاز دارد.

 

دستاورد پایانی دوره: 

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با همراهی تسهیلگران افروز ضمن آشنایی با زوایای گوناگون سواد رسانه‌ای، برای تمرین مهارت‌های سواد رسانه‌ای با دانش‌آموزان یک طرح درس منطبق با موضوع کلاس درس خود آماده می‌کنند.

 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.

درباره دوره:

سواد رسانه‌ای چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ چه ارتباطی میان سواد رسانه‌ای با تفکر انتقادی و کلاس درس وجود دارد؟ چرا سواد رسانه‌ای در سال‌های اخیر به موضوعی مهم و اساسی در برنامه‌ریزی آموزشی بدل شده است؟ مجهز شدن به مهارت‌ها بهره‌وری مؤثر از رسانه‌ها چه ضرورتی برای دانش آموزان  دارد؟ معلمان چه‌طور می‌توانند دانش‌آموزان را در مسیر تبدیل شدن به مخاطبانی آگاه و تحلیل‌گر کمک کنند؟

دوره آموزشی سواد رسانه‌ای بر مبنای این پرسش‌ها طراحی شده است. این دوره ۶ هفته است. در این ۶ هفته قرار است با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی موضوع سواد رسانه‌ای را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس تکنیک‌های بهره‌وری مؤثر از رسانه و کسب بینش و درک برای تحلیل پیام‌های رسانه‌ای برنامه درسی طراحی کنیم.

 

نحوه برگزاری دوره: 

دوره سواد رسانه‌ای با بهره‌گیری از رویکرد آموزش تجربی برگزار می‌شود. به این معنی که در ابتدای هر هفته آموزشی یک موضوع مرتبط با سواد رسانه‌ای معرفی‌ می‌شود و شرکت‌کنندگان دریافت‌ها و تجربه‌های شخصی‌شان از تجربه‌‌هایشان را در تالارهای گفت‌وگو و باقی بخش‌های دوره با شرکت‌کنندگان و با تسهیلگران دوره به اشتراک می‌گذارند و درباره آموخته‌های تجربی خود گفت‌وگو می‌کنند. این گفت‌وگوها درک و دریافت شخصی از موضوع مورد نظر را تکمیل می‌کند، و ما را برای کاربرد عملی آن مفهوم در زندگی روزمره آماده می‌کند. علاوه بر گفت‌گوهای گروهی، شرکت کنندگان از تسهیلگران دوره درباره تدوین و طراحی طرح درس برای کلاس درس خود بازخورد فردی دریافت می‌کنند. شرکت در این دوره به مشارکت‌ در تالارهای گفت‌وگو و دیگر فعالیت‌های نوشتاری نیاز دارد. علاوه بر این، شرکت‌کنندگان هر هفته باید در یک جلسه گپ گروهی آنلاین که به مدت ۲ ساعت برگزار می‌شود، شرکت کنند. انجام فعالیت‌های این دوره آموزشی دست‌ِکم به ۵ ساعت در هفته نیاز دارد.

 

دستاورد پایانی دوره: 

در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با همراهی تسهیلگران افروز ضمن آشنایی با زوایای گوناگون سواد رسانه‌ای، برای تمرین مهارت‌های سواد رسانه‌ای با دانش‌آموزان یک طرح درس منطبق با موضوع کلاس درس خود آماده می‌کنند.

 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره پایان یافته است.