درباره دوره:

این دوره آموزشی که طی ۶ هفته برگزار می‌شود، با هدف تقویت مهارت‌ جست‌وجوگری در دانش‌آموزان و ارتباط دادن آن با برنامه درسی طراحی شده است. جست‌وجوگری مهارتی ضروری برای تفکر نقاد و سنجش‌گر است. افزون بر این، یادگیری جست‌وجوگرانه از لازمه‌های اجرای دیگر رویکردهای آموزشی به‌ویژه یادگیری مشارکتی و یادگیری از راه خدمت در کلاس درس است. برای اجرای فعالیت‌های مشارکتی و خدمت‌رسانی هم‌سو با اهداف آموزشی، دانش‌آموزان باید بتوانند با نگاهی کنجکاو و جست‌وجوگر به محیط اطراف خود نگاه کنند، مسایل و مشکلات قابل حلی را پیدا کنند و یافتن راه حل برای آن‌ها را به موضوعات درسی گره بزنند. در هر هفته آموزشی به آشنایی با مهارت‌هایی می‌پردازیم که پیوندی جست‌وجوگرانه میان کلاس و دنیای خارج از مدرسه پدید می‌آورند و دانش‌آموزان را برای اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی آماده می‌کنند.

 

نحوه برگزاری دوره

 

این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود. هر هفته یکی از جنبه‌های یادگیری جست‌وجوگرانه را بررسی می‌کنیم و در تالار گفت‌وگوی هر هفته به هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره آن می‌پردازیم. در پایان هر هفته آموزشی، گفت‌وگوها را جمع‌بندی می‌کنیم و با خواندن مطلب کوتاهی درباره موضوع هفته کمی بیشتر با تئوری‌ها و پژوهش‌های مرتبط با یادگیری جست‌وجوگرانه آشنا می‌شویم.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، طرحی برای یک فعالیت جست‌وجوگرانه هم‌سو با برنامه درسی‌ست که به‌طور تدریجی طی ۵ هفته آماده می‌شود. تسهیلگران دوره در جریان طراحی فعالیت همراه شما هستند و پس از تکمیل هر بخش درباره آن به شما بازخورد می‌دهند. افزون بر این فضایی برای به اشتراک گذاشتن فعالیت‌های شما با دیگر شرکت‌کنندگان دوره در نظر گرفته شده است، می‌توانید پیشنهادها و نقدهای خود درباره طرح‌های دیگران را برایشان بنویسید و از نظرهای دیگران برای بهبود طرح خودتان استفاده کنید. در پایان دوره با استفاده از این بازخوردها نسخه نهایی فعالیت خود را آماده و به عنوان پروژه پایانی ارائه می‌کنید.


مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است.

درباره دوره:

این دوره آموزشی که طی ۶ هفته برگزار می‌شود، با هدف تقویت مهارت‌ جست‌وجوگری در دانش‌آموزان و ارتباط دادن آن با برنامه درسی طراحی شده است. جست‌وجوگری مهارتی ضروری برای تفکر نقاد و سنجش‌گر است. افزون بر این، یادگیری جست‌وجوگرانه از لازمه‌های اجرای دیگر رویکردهای آموزشی به‌ویژه یادگیری مشارکتی و یادگیری از راه خدمت در کلاس درس است. برای اجرای فعالیت‌های مشارکتی و خدمت‌رسانی هم‌سو با اهداف آموزشی، دانش‌آموزان باید بتوانند با نگاهی کنجکاو و جست‌وجوگر به محیط اطراف خود نگاه کنند، مسایل و مشکلات قابل حلی را پیدا کنند و یافتن راه حل برای آن‌ها را به موضوعات درسی گره بزنند. در هر هفته آموزشی به آشنایی با مهارت‌هایی می‌پردازیم که پیوندی جست‌وجوگرانه میان کلاس و دنیای خارج از مدرسه پدید می‌آورند و دانش‌آموزان را برای اجرای طرح‌های خدمت‌رسانی آماده می‌کنند.

 

نحوه برگزاری دوره

 

این کارگاه آموزشی به شیوه مشارکتی برگزار می‌شود. هر هفته یکی از جنبه‌های یادگیری جست‌وجوگرانه را بررسی می‌کنیم و در تالار گفت‌وگوی هر هفته به هم‌اندیشی و تبادل نظر درباره آن می‌پردازیم. در پایان هر هفته آموزشی، گفت‌وگوها را جمع‌بندی می‌کنیم و با خواندن مطلب کوتاهی درباره موضوع هفته کمی بیشتر با تئوری‌ها و پژوهش‌های مرتبط با یادگیری جست‌وجوگرانه آشنا می‌شویم.

 

دستاورد پایانی دوره

 

پروژه پایانی کارگاه، طرحی برای یک فعالیت جست‌وجوگرانه هم‌سو با برنامه درسی‌ست که به‌طور تدریجی طی ۵ هفته آماده می‌شود. تسهیلگران دوره در جریان طراحی فعالیت همراه شما هستند و پس از تکمیل هر بخش درباره آن به شما بازخورد می‌دهند. افزون بر این فضایی برای به اشتراک گذاشتن فعالیت‌های شما با دیگر شرکت‌کنندگان دوره در نظر گرفته شده است، می‌توانید پیشنهادها و نقدهای خود درباره طرح‌های دیگران را برایشان بنویسید و از نظرهای دیگران برای بهبود طرح خودتان استفاده کنید. در پایان دوره با استفاده از این بازخوردها نسخه نهایی فعالیت خود را آماده و به عنوان پروژه پایانی ارائه می‌کنید.


مهلت ثبت نام این دوره به پایان رسیده است.