درباره دوره:

شما کلاس درس‌تان را چه‌طور اداره می‌کنید؟ آیا دانش‌آموزان شما با فرآیند یادگیری درگیر می‌شوند؟ فرآیند تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های کلاسی و شیوه تدریس در کلاس شما چه‌طور است؟ دانش‌آموزان در این فرآیند چه نقشی دارند؟

مشارکت دادن دانش‌آموزان در اداره کلاس به نحوی که بازدهی آموزشی را کاهش ندهد یکی از مسایل چالش‌برانگیز در شیوه‌های نوین آموزشی است و چالش نظم در کلاس یکی از موانع اصلی برای پیاده‌سازی این شیوه‌ها است. سؤال این است که مسئولیت یادگیری، اداره و حفظ نظم کلاس چه‌طور میان دانش‌آموزان و معلم تقسیم می‌شود؟ نقطه تعادل میان اراده معلم و مشارکت دانش‌آموزان در اداره کلاس کجاست و چه‌طور می‌توان به آن رسید؟

دوره معلم در نقش تسهیلگر ۵ هفته است. در این دوره با معرفی روش‌های تسهیلگری فضایی برای گفت‌وگو درباره این مسایل ایجاد می کند.

 

نحوه برگزاری دوره: 

 

این دوره آموزشی به شیوه تسهیلگری اداره می‌شود. به این معنا که سرفصل‌های آموزشی همزمان با طرح در دوره برای اداره دوره هم به کار گرفته می‌شوند. مهارت تسهیلگری، پرسیدن سؤال‌های خوب و چالش‌های تسهیلگری موضوع‌هایی است که در این دوره طرح می‌شوند. شما در جریان برگزاری دوره فعالیت‌های آموزشی را به شیوه تسهیلگری در کلاس درس خود اجرا می‌کنید و از تسهیلگران و سایر شرکت‌کنندگان دوره بازخورد می‌گیرید.

 

دستاورد پایانی دوره:

 

به عنوان پروژه پایانی شما فهرستی از چالش‌هایی را ارائه می‌کنید که در جریان تسهیلگری با آن‌ها روبه‌رو شده‌اید و با همراهی سایر شرکت‌کنندگان برای رفع هر کدام از آن‌ها راهکاری می‌یابید. 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است.

درباره دوره:

شما کلاس درس‌تان را چه‌طور اداره می‌کنید؟ آیا دانش‌آموزان شما با فرآیند یادگیری درگیر می‌شوند؟ فرآیند تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های کلاسی و شیوه تدریس در کلاس شما چه‌طور است؟ دانش‌آموزان در این فرآیند چه نقشی دارند؟

مشارکت دادن دانش‌آموزان در اداره کلاس به نحوی که بازدهی آموزشی را کاهش ندهد یکی از مسایل چالش‌برانگیز در شیوه‌های نوین آموزشی است و چالش نظم در کلاس یکی از موانع اصلی برای پیاده‌سازی این شیوه‌ها است. سؤال این است که مسئولیت یادگیری، اداره و حفظ نظم کلاس چه‌طور میان دانش‌آموزان و معلم تقسیم می‌شود؟ نقطه تعادل میان اراده معلم و مشارکت دانش‌آموزان در اداره کلاس کجاست و چه‌طور می‌توان به آن رسید؟

دوره معلم در نقش تسهیلگر ۵ هفته است. در این دوره با معرفی روش‌های تسهیلگری فضایی برای گفت‌وگو درباره این مسایل ایجاد می کند.

 

نحوه برگزاری دوره: 

 

این دوره آموزشی به شیوه تسهیلگری اداره می‌شود. به این معنا که سرفصل‌های آموزشی همزمان با طرح در دوره برای اداره دوره هم به کار گرفته می‌شوند. مهارت تسهیلگری، پرسیدن سؤال‌های خوب و چالش‌های تسهیلگری موضوع‌هایی است که در این دوره طرح می‌شوند. شما در جریان برگزاری دوره فعالیت‌های آموزشی را به شیوه تسهیلگری در کلاس درس خود اجرا می‌کنید و از تسهیلگران و سایر شرکت‌کنندگان دوره بازخورد می‌گیرید.

 

دستاورد پایانی دوره:

 

به عنوان پروژه پایانی شما فهرستی از چالش‌هایی را ارائه می‌کنید که در جریان تسهیلگری با آن‌ها روبه‌رو شده‌اید و با همراهی سایر شرکت‌کنندگان برای رفع هر کدام از آن‌ها راهکاری می‌یابید. 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده است.