درباره دوره:

اختلاف نظر و تعارض از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر روابط‌ انسانی است که فرآیند ارتباط را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روابط اجتماعی را مخدوش می‌کند. برای زندگی در یک جامعه سالم و به دور از خشونت و تنش، به راه‌هایی برای پیشگیری از تعارض یا حل آن و جلوگیری از گسترش شدت و دامنه اختلاف‌ها نیاز داریم.

دوره‌ آموزشی «حل تعارض؛ نگاه از درون» بر اساس  پرسش‌های متعددی شکل گرفت که شرکت‌کنندگان دوره‌های پیشین افروز درباره نحوه مدیریت و حل تعارض‌ها در کلاس‌ خود یا در محیط مدرسه مطرح می‌کردند. هدف این دوره در وهله اول ارتقای مهارت‌های حل تعارض میان معلمان و در وهله دوم انتقال این مهارت‌ها به دانش‌آموزان است تا احتمال تبدیل اختلاف‌ها به تعارض در محیط مدرسه و اجتماع کاهش یابد.

 

نحوه برگزاری دوره:

 

دوره «حل تعارض؛ نگاه از درون» بر ایجاد و پرورش خودآگاهی و همدلی به عنوان مهارت‌های کلیدی برای پیشگیری از بروز یا حل تعارض متمرکز است. شرکت‌کنندگان این دوره پس از شناخت تعارض، درک‌ ریشه‌های آن و نقش فرهنگ اجتماعی در شکل‌گیری تعارض‌ها، به درون خود رجوع می‌کنند تا نیازها انتظارات و احساسات خود به هنگام بروز تعارض را بشناسند. این بازشناسی از طریق اجرای بازی‌ها و فعالیت‌های آموزشی صورت می‌گیرد. این دوره بر اساس مدل تجربی طراحی شده است، به این معنا که یادگیری از طریق اجرای فعالیت‌ها میان شرکت‌کنندگان آغاز و با بحث و تبادل نظر در تالارهای گفت‌وگو درباره نتایج اجرای فعالیت‌ها تکمیل می‌شود.

 

دستاورد پایانی دوره: 

 

این دوره با ارائهٔ  یک طرح آموزشی مرتبط با سرفصل‌های آن پایان می‌یابد. طراحی این بستهٔ آموزشی از هفتهٔ اول دوره آغاز می‌شود و شما باید در طول دوره  با همراهی تسهیلگران دوره طرح خود را تکمیل کنند. در پایان دوره با استفاده از بازخوردهای تسهیلگران و سایر شرکت کنندگان دوره، طرح درس را اصلاح و تکمیل می‌کنید و نسخهٔ نهایی آن را به عنوان پروژهٔ پایانی ارائه می‌دهید.

 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده‌است.

درباره دوره:

اختلاف نظر و تعارض از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر روابط‌ انسانی است که فرآیند ارتباط را تحت تأثیر قرار می‌دهد و روابط اجتماعی را مخدوش می‌کند. برای زندگی در یک جامعه سالم و به دور از خشونت و تنش، به راه‌هایی برای پیشگیری از تعارض یا حل آن و جلوگیری از گسترش شدت و دامنه اختلاف‌ها نیاز داریم.

دوره‌ آموزشی «حل تعارض؛ نگاه از درون» بر اساس  پرسش‌های متعددی شکل گرفت که شرکت‌کنندگان دوره‌های پیشین افروز درباره نحوه مدیریت و حل تعارض‌ها در کلاس‌ خود یا در محیط مدرسه مطرح می‌کردند. هدف این دوره در وهله اول ارتقای مهارت‌های حل تعارض میان معلمان و در وهله دوم انتقال این مهارت‌ها به دانش‌آموزان است تا احتمال تبدیل اختلاف‌ها به تعارض در محیط مدرسه و اجتماع کاهش یابد.

 

نحوه برگزاری دوره:

 

دوره «حل تعارض؛ نگاه از درون» بر ایجاد و پرورش خودآگاهی و همدلی به عنوان مهارت‌های کلیدی برای پیشگیری از بروز یا حل تعارض متمرکز است. شرکت‌کنندگان این دوره پس از شناخت تعارض، درک‌ ریشه‌های آن و نقش فرهنگ اجتماعی در شکل‌گیری تعارض‌ها، به درون خود رجوع می‌کنند تا نیازها انتظارات و احساسات خود به هنگام بروز تعارض را بشناسند. این بازشناسی از طریق اجرای بازی‌ها و فعالیت‌های آموزشی صورت می‌گیرد. این دوره بر اساس مدل تجربی طراحی شده است، به این معنا که یادگیری از طریق اجرای فعالیت‌ها میان شرکت‌کنندگان آغاز و با بحث و تبادل نظر در تالارهای گفت‌وگو درباره نتایج اجرای فعالیت‌ها تکمیل می‌شود.

 

دستاورد پایانی دوره: 

 

این دوره با ارائهٔ  یک طرح آموزشی مرتبط با سرفصل‌های آن پایان می‌یابد. طراحی این بستهٔ آموزشی از هفتهٔ اول دوره آغاز می‌شود و شما باید در طول دوره  با همراهی تسهیلگران دوره طرح خود را تکمیل کنند. در پایان دوره با استفاده از بازخوردهای تسهیلگران و سایر شرکت کنندگان دوره، طرح درس را اصلاح و تکمیل می‌کنید و نسخهٔ نهایی آن را به عنوان پروژهٔ پایانی ارائه می‌دهید.

 

 


  • مهلت ثبت نام در این دوره به پایان رسیده‌است.