درباره دوره:

نقش مدرسه و کلاس درس در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان و آمادگی آن‌ها برای ورود به عرصه اجتماعی چیست؟

این دوره آموزشی سه ماهه با هدف پاسخ به این پرسش و معرفی راه‌کارها و ابزارهایی طراحی شده است که به معلمان کمک می‌کند حین تدریس مباحث درسی کلاس‌شان، رشد فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را هم‌پای اهداف آموزشی دنبال کنند.

از ابتدای دوره یک چارچوب مدون آموزشی برای تلفیق مشارکت اجتماعی با اهداف آموزشی ارائه می‌شود و برای پیاده‌سازی قدم‌های مختلف آن در کلاس درس، فعالیت‌ها و ابزارهای آموزشی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

 

ابزارها و راه‌کارهایی که در دوره معرفی می‌شوند با هدف تقویت مهارت تسهیلگری، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی و ارزیابی کیفی را در معلم؛ و مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی، پرسش‌گری، ارتباط مؤثر، مسئولیت‌پذریری و خودباوری را در دانش‌آموزان طراحی شده‌اند.

 

نحوه برگزاری:

 

سه هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با یکدیگر و مفاهیم اولیه اختصاص دارد و از هفته‌ چهارم طراحی یک پروژه مشارکت اجتماعی آغاز می‌شود. همزمان با فرآیند طراحی و اجرای پروژه که تا هفته دوازدهم ادامه خواهد داشت، نمونه‌هایی از فعالیت‌های مشارکتی دانش‌آموزان حین فراگیری موضوع درسی در ایران و دیگر کشورها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

هر شرکت‌کننده به فراخور موضوع کلاس و بر اساس نیازهای آموزشی شاگردانش برای مشارکت آن‌ها در یک فعالیت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند. در این مسیر تسهیلگران افروز از طریق جلسات منظم هفتگی با تک‌تک شرکت‌کنندگان، در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های مشارکتی همراه‌شان خواهند بود.  

علاوه بر جلسات منظم تک‌به‌تک میان شرکت‌کنندگان با تسهیلگران دوره، جلسات گروهی هفتگی با حضور تمام شرکت‌کنندگان و همین‌طور تالارهایی برای گفت‌وگوی نوشتاری معلمان با یکدیگر در نظر گرفته شده است.  

 

فرم ثبت نام

 


این تاریخ‌ها را به خاطر بسپارید:

  • مهلت ثبت نام تا روز: چهارشنبه, 20 شهريور, 1398
  • اطلاع رسانی به قبول شدگان: جمعه, 22 شهريور, 1398
  • شروع دوره: شنبه, 23 شهريور, 1398
  • پایان دوره: جمعه, 22 آذر, 1398
درباره دوره:

نقش مدرسه و کلاس درس در پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان و آمادگی آن‌ها برای ورود به عرصه اجتماعی چیست؟

این دوره آموزشی سه ماهه با هدف پاسخ به این پرسش و معرفی راه‌کارها و ابزارهایی طراحی شده است که به معلمان کمک می‌کند حین تدریس مباحث درسی کلاس‌شان، رشد فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را هم‌پای اهداف آموزشی دنبال کنند.

از ابتدای دوره یک چارچوب مدون آموزشی برای تلفیق مشارکت اجتماعی با اهداف آموزشی ارائه می‌شود و برای پیاده‌سازی قدم‌های مختلف آن در کلاس درس، فعالیت‌ها و ابزارهای آموزشی در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

 

ابزارها و راه‌کارهایی که در دوره معرفی می‌شوند با هدف تقویت مهارت تسهیلگری، هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی آموزشی و ارزیابی کیفی را در معلم؛ و مهارت‌های حل مسئله، کار گروهی، پرسش‌گری، ارتباط مؤثر، مسئولیت‌پذریری و خودباوری را در دانش‌آموزان طراحی شده‌اند.

 

نحوه برگزاری:

 

سه هفته نخست دوره به آشنایی شرکت‌کنندگان با یکدیگر و مفاهیم اولیه اختصاص دارد و از هفته‌ چهارم طراحی یک پروژه مشارکت اجتماعی آغاز می‌شود. همزمان با فرآیند طراحی و اجرای پروژه که تا هفته دوازدهم ادامه خواهد داشت، نمونه‌هایی از فعالیت‌های مشارکتی دانش‌آموزان حین فراگیری موضوع درسی در ایران و دیگر کشورها در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

هر شرکت‌کننده به فراخور موضوع کلاس و بر اساس نیازهای آموزشی شاگردانش برای مشارکت آن‌ها در یک فعالیت اجتماعی برنامه‌ریزی می‌کند. در این مسیر تسهیلگران افروز از طریق جلسات منظم هفتگی با تک‌تک شرکت‌کنندگان، در فرآیند طراحی و اجرای پروژه‌های مشارکتی همراه‌شان خواهند بود.  

علاوه بر جلسات منظم تک‌به‌تک میان شرکت‌کنندگان با تسهیلگران دوره، جلسات گروهی هفتگی با حضور تمام شرکت‌کنندگان و همین‌طور تالارهایی برای گفت‌وگوی نوشتاری معلمان با یکدیگر در نظر گرفته شده است.  

 

فرم ثبت نام