حمایت عاطفی از آسیب‌دیدگان فجایع و حوادث

Afroozschool Infographics

تجربه‌های اخیر به هنگام وقوع زلزله در کشورمان نشان می‌دهد تعداد قابل توجهی از امدادرسان‌ها، نیروهای محلی و مردمی هستند که حس نوع‌دوستی آن‌ها را به محل حادثه کشانده است. از آن‌جا که ممکن است این گروه‌ها در غیاب نیروهای متخصص امدادرسانی فعالیت کنند و با حادثه‌دیدگان در ارتباط باشند، در این مجموعه راه‌کارهایی ساده و عملی را گردآوری کرده‌ایم که با استفاده از آن‌ها احتمال تشدید بحران عاطفی در بازماندگان حوادث کم‌تر و امکان کمک به آن‌ها در مواجهه با شرایط حساسی که در آن قرار دارند، بیشتر می‌شود.