تنظیم در برابر تنبیه

Afroozschool Infographics

متخصصان تربیت کودک در پاسخ به این سؤال که چه‌طور می‌شود به کودک نشان داد کار بدی کرده؟ «رفتارهای تنظیمی» را پیشنهاد می‌دهند. در این مجموعه، تلاش می‌کنیم با اشاره به برخی رفتارهای تنبیهی، جایگزینی ارائه دهیم که تنظیم‌کننده رفتار کودک و نوجوان باشد. 

تنظیم چه تفاوتی با تنبیه دارد؟


مرز باریکی که تنظیم (discipline) را از تنبیه (punishment) جدا می‌کند، رویکرد آموزشی رفتارهای تنظیمی است. تنبیه با محکوم کردن، مجازات و پرخاش همراه است و تنظیم با مفاهیمی چون راهنمایی، آموزش، خود کنترلی و خود انضباطی. تنبیه به معنای کنترل رفتار دیگری، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، از طریق تهدید و ایجاد ترس است، بر اشتباهات گذشته متمرکز است، از خشم و ناامیدی والدین/بزرگ‌تر از تربیت‌پذیری و آداب‌دانی فرزند/کودک بر می‌‌آید و مهم‌ترین نتیجه آن القای احساس ترس و گناه به کودک است. در مقابل، تنظیم به دنبال آموزش با هدف اصلاح و بلوغ عاطفی و رفتاری در کودک است، بر رفتارهای بعدی کودک تمرکز دارد، بر آمده از والدین/بزرگ‌ترهایی آرام است که بر رفتار و احساس‌شان مسلط هستند، و مهم‌ترین نتیجه آن احساس امنیت است.