خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

مبارزه با کلیشه‌ها؛ چه‌طور نسلی عاری از باورهای قالبی پرورش دهیم؟

کودکان به محض ورود به جامعه و به‌ویژه با ورود به مدرسه، در معرض کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی، قومی و نژادی قرار می‌گیرند. پژوهشی تازه‌ نشان می‌دهد که دختران کلاس اولی مردان را باهوش‌تر از زنان می‌دانند.

با کودکان درباره حفاظت از حریم بدن‌شان گفت‌وگو کنید

آموزش مسائل جنسیتی به کودک باید از چه سنی شروع شود؟ با چه زبان و ادبیاتی باید با کودک درباره حفاظت از حریم بدنش صحبت کرد؟ کودک برای حفاظت از خودش به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟

قصه‌ها مهارت همدلی را پرورش می‌دهند

گزارشی که در شبکه معلمان وب‌سایت روزنامه گاردین منتشر شده است تأکید می‌کند که خواندن داستان‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌های پرورش همدلی در کودکان است: مطالعه، فراتر از بهبود مهارت خواندن در بچه‌ها، باعث می‌شود که آن‌ها تحت تأثیر نفو

۸ فعالیت تابستانی برای تقویت ریاضی و علوم

با شروع تعطیلات تابستانی، کودکان و نوجوانان از درس و مدرسه فاصله می‌گیرند. پژوهش‌‌ها نشان می‌دهند که تعطیلات تابستانی ممکن است آموخته‌های ریاضی و مهارت‌های خواندن را از ذهن دانش‌آموزان پاک کند. اما چاره چیست؟

بگذارید بچه‌ها شکست را تجربه کنند

جنی اندرسون، خبرنگار

 

فرزند نوجوان شما که از علوم متنفر است، فردا امتحان علوم دارد. در چنین شرایطی انتخاب شما کدام است:

 

صفحه‌ها