خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

تنظیم در برابر تنبیه

«اگر یک بار دیگه ببینم این کار رو انجام می‌دی از تلویزیون خبری نیست!»

«چون نمره‌ت کم شده باهات قهرم!»

«وقتی اجازه ندادم بری با دوستات بازی کنی می‌فهمی دیگه حق نداری این کار رو انجام بدی!»

 

سه روش برای تقویت سریع مهارت نوشتن در دانش‌آموزان

«نمی‌دونم در مورد چی بنویسم!»

«هیچ چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی‌رسه!»

 

مبارزه با کلیشه‌ها؛ چه‌طور نسلی عاری از باورهای قالبی پرورش دهیم؟

کودکان به محض ورود به جامعه و به‌ویژه با ورود به مدرسه، در معرض کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی، قومی و نژادی قرار می‌گیرند. پژوهشی تازه‌ نشان می‌دهد که دختران کلاس اولی مردان را باهوش‌تر از زنان می‌دانند.

با کودکان درباره حفاظت از حریم بدن‌شان گفت‌وگو کنید

آموزش مسائل جنسیتی به کودک باید از چه سنی شروع شود؟ با چه زبان و ادبیاتی باید با کودک درباره حفاظت از حریم بدنش صحبت کرد؟ کودک برای حفاظت از خودش به چه مهارت‌هایی نیاز دارد؟

قصه‌ها مهارت همدلی را پرورش می‌دهند

گزارشی که در شبکه معلمان وب‌سایت روزنامه گاردین منتشر شده است تأکید می‌کند که خواندن داستان‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌های پرورش همدلی در کودکان است: مطالعه، فراتر از بهبود مهارت خواندن در بچه‌ها، باعث می‌شود که آن‌ها تحت تأثیر نفو

صفحه‌ها