خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

کلاس برابر؛ بدون امر و نهی، تذکر و توبیخ

تنظیم رفتار دانش‌‌آموزان در کلاس و مدرسه به معنای برآوردن خواست‌ها و انجام دستورهای معلم و مدیر و ناظم نیست.

چه‌طور بچه‌ها را برای فصل پاییز و شروع مدرسه آماده کنیم؟

دوران دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن و گردش و سفر سرآمد و فصل «مدرسه ها وا شده… هَم‌هَمه برپا شده» از راه رسید.

تربیت بدون تهدید، رشوه، فریاد و تنبیه

وقتی کودک را تنبیه می‌کنیم، آنچه باقی می‌ماند احساسات جریحه دار شده، اشک و عصبانیت و فشار خون بالا است.

تنظیم در برابر تنبیه

«اگر یک بار دیگه ببینم این کار رو انجام می‌دی از تلویزیون خبری نیست!»

«چون نمره‌ت کم شده باهات قهرم!»

«وقتی اجازه ندادم بری با دوستات بازی کنی می‌فهمی دیگه حق نداری این کار رو انجام بدی!»

 

سه روش برای تقویت سریع مهارت نوشتن در دانش‌آموزان

«نمی‌دونم در مورد چی بنویسم!»

«هیچ چیزی برای نوشتن به ذهنم نمی‌رسه!»

 

صفحه‌ها