خواندنی‌ها

تجربه‌ها و دست‌آوردهای معلمان از شرکت در دوره‌های آموزشی افروز، تجربه‌های حرفه‌ای آموزشگرانی از دیگر کشورها و نتایج پژوهش‌ها و مطالعاتی که در زمینه آموزش و یادگیری انجام می‌شود را در این صفحه بازتاب می‌دهیم.

حمایت عاطفی از کودکان و نوجوانان پس از حوادث طبیعی

هر کجای جهان که باشیم از حوادث طبیعی در امان نیستیم؛ سیل، توفان، زلزله و رانش زمین هر از گاه جایی از کره زمین را زخمی می‌کند، بحران می‌آفریند و انسان‌ها را درگیر می‌کند.

کلاس برابر؛ بدون امر و نهی، تذکر و توبیخ

تنظیم رفتار دانش‌‌آموزان در کلاس و مدرسه به معنای برآوردن خواست‌ها و انجام دستورهای معلم و مدیر و ناظم نیست.

چه‌طور بچه‌ها را برای فصل پاییز و شروع مدرسه آماده کنیم؟

دوران دیر خوابیدن و دیر بیدار شدن و گردش و سفر سرآمد و فصل «مدرسه ها وا شده… هَم‌هَمه برپا شده» از راه رسید.

تربیت بدون تهدید، رشوه، فریاد و تنبیه

وقتی کودک را تنبیه می‌کنیم، آنچه باقی می‌ماند احساسات جریحه دار شده، اشک و عصبانیت و فشار خون بالا است.

صفحه‌ها