«سال نو، شهروند نو» عنوان یک کمپین آنلاین درباره ارزش‌ها و مهارت‌های شهروندی بود که یک ماه مانده به بهار ۱۳۹۳ آغاز شد و تا نخستین روز بهار ادامه یافت. یک تقویم ۳۰ روزه برای آخرین ماه سال ۱۳۹۲ طراحی کردیم و هر روز را به یکی از ارزش‌ها یا مهارت‌های شهروندی اختصاص دادیم. قرار شد هر روز از آخرین ماه زمستان را به مرور یکی از این ارزش‌ها یا تمرین یکی از مهارت‌ها اختصاص دهیم تا در سال نو شهروند بهتری باشیم. می‌توانید این کمپین را در صفحهٔ فیسبوک افروز ببینید.