تابستان ۱۳۹۳، همزمان با آغاز ماه رمضان، یک کمپین ارتقای آگاهی در زمینهٔ گفت‌وگو را در شبکه‌های اجتماعی شروع کردیم. هر روز به یکی از مفاهیم، ارزش‌ها یا مهارت‌های مرتبط با گفت‌وگوی مؤثر اختصاص داشت و طی ۳۰ روز به مفاهیم و مهارت‌های بنیادینی پرداختیم که برای تحقق یک گفت‌وگوی اثربخش ضروری‌اند. 

کمپین ترویج گفت‌وگوی مؤثر با این تصویر در شبکه‌های اجتماعی معرفی شد. تصاویر این کمپین و بازخوردهای آن در فیسبوک را می‌توانید اینجا ببینید.