کودکم زمین

Afroozschool Infographics

کمپین نوروز ۱۳۹۵ مدرسه افروز با موضوع آگاهی‌بخشی و ارائه راهکاری‌هایی برای سالم‌ نگه‌داشتن محیط زیست و صرفه جویی در مصرف آب